MET ggz

Postadres: Postbus 21, 6040 AA Roermond
Bezoekadres: Centraal bureau, Buitenop 8, Roermond

T 088 – 1149 638
E info@metggz.nl
I www.metggz.nl

Op eigen kracht komen mensen meestal al een heel eind. Dit geldt ook voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Zeker als zij in hun omgeving kunnen bouwen op mensen en faciliteiten die hen ondersteunen. Soms zijn er te weinig mogelijkheden om ontstane problemen zelfstandig op te lossen. Dan is MET ggz er.
Onze zorgprofessionals behandelen en begeleiden op maat, passend bij de zorg- en ondersteuningsbehoefte van de cliënt. Zo houden wij de lijn kort en is herstel altijd dichtbij.