KENNISCENTRUM WONDBEHANDELING
De Wieenhof 7
5802 EZ Venray

T 088 - 61 088 61
I www.dezorggroep.nl

Voor mensen met slecht genezende wonden is het Kenniscentrum Wondbehandeling in
Venray opgericht. Het Kenniscentrum Wondbehandeling is een initiatief van De Zorggroep.
De behandeling van wonden vindt plaats op de Wondpoli in Venray (De Wieënhof) en een
tweetal Wondpoli's in Roermond en Geleen.
Het Kenniscentrum Wondbehandeling is georganiseerd  rondom een drietal pijlers: de
Wondpoli, onderwijs (kennisuitwisseling) en onderzoek.

Spreekuur
Op het spreekuur van de wondpoli is iedereen welkom, ongeacht de toedracht en aard van zijn
wond. Bij het Kenniscentrum Wondbehandeling werken uitsluitend professionals gespecialiseerd
in wondbehandeling:
een gepromoveerd specialist ouderengeneeskunde,  gespecialiseerd in Tissue Repair (Wound
Healing Research Unit, Cardiff te Wales)
verpleegkundig specialisten 
gespecialiseerde wondverpleegkundigen.

Behandeling
Het behandeladvies dat u krijgt en de door u te nemen maatregelen worden vastgelegd in
uw eigen dossier met wondfoto’s, waardoor u de mogelijkheid heeft uw wond te vervolgen.
Tijdens uw bezoek aan het Kenniscentrum Wondbehandeling krijgt u de voor uw behandeling
noodzakelijke wondmaterialen mee naar huis, zodat het Kenniscentrum Wondbehandeling van
een zekere kwaliteit kan uitgaan en uw behandeling uw zorgverzekeraar en ook uzelf zo min
mogelijk kost.
De betreffende thuiszorgorganisaties worden naar uw wens en op indicatie door het Kennis-
centrum Wondbehandeling over uw behandeling geïnstrueerd om u thuis met de afgesproken
wondbehandeling te helpen.

Aanmelding
Voordat wondbehandeling door het Kenniscentrum Wondbehandeling kan plaatsvinden is een
verwijzing van uw huisarts nodig.
Tijdens uw bezoek aan de wondpoli blijft uw huisarts voor uw algemene gezondheid verant-
woordelijk. Gedurende uw behandeling en na afloop, wordt uw huisarts door het Kenniscentrum
Wondbehandeling ingelicht over uw wond en de genezing.

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur.

 

Mensen uit Midden-Limburg en de Westelijke Mijnstreek verwijzen wij graag door naar onze
wondpoli's in Roermond en Geleen.

ROERMOND
Groene Kruis gebouw
Westhoven 5
6042 NV Roermond

openingstijd: woensdag van 8.30 - 17.00 uur

GELEEN
MC de Kluis
Frans Erenslaan 105
6164 JG Geleen

openingstijden: dinsdag t/m donderdag van14.00 - 17.00 uur

T klantenservice 088 - 61 061 06 of 0478 - 514 044
(maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur)
E wondpoli@dezorggroep.nl
I www.dezorggroep.nl/wondpoli