SPELTHERAPIE VENRAY
Anke Spee
De Wieenhof 1
5802 EZ Venray

M 06 – 331 068 00
E info@speltherapievenray.nl
I www.speltherapievenray.nl

Wat is speltherapie en voor wie?
Speltherapie is een vorm van kinderpsychotherapie en is geschikt voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
oud die vast (dreigen te) lopen in de sociaal- en/ of emotionele ontwikkeling. Soms zijn de problemen
of zorgen van een kind zo groot dat de ouder of verzorger niet meer weet te helpen. Het kind is bij-
voorbeeld vaak boos, angstig of verdrietig of heeft weinig eigenwaarde of een laag zelfbeeld. Het kan
ook zijn dat het kind klaagt over buikpijn of hoofdpijn. Of hij/zij ervaart problemen in contacten met
leeftijdsgenootjes, wordt gepest of pest zelf. Speltherapie kan dan uitkomst bieden.

Speltherapie is ook geschikt wanneer een kind een aanwijsbare traumatische gebeurtenis of verlies-
ervaring heeft meegemaakt. Bijvoorbeeld een echtscheiding, overlijden van een geliefd persoon of slachtoffer of getuige zijn van fysiek, geestelijk of seksueel geweld.

Tijdens een spelsessie herbeleeft het kind opgedane ervaringen, geeft er betekenis aan en verwerkt ze. Het spelen van het kind in therapie heeft dezelfde functie als het praten over problemen bij volwas-
senen.

Praktijk Speltherapie Venray biedt:
- Speltherapie
- Spelbegeleiding
- Sociale vaardigheidstraining
- Sociale weerbaarheidstraining
- Rots en Water training
- Pedagogische begeleiding voor ouder en kind

Voor meer informatie kijk op www.speltherapievenray.nl. U kunt mij ook telefonisch benaderen voor vragen/ meer informatie.