STICHTING HUISARTSENPOSTEN NOORD-LIMBURG
De Wieenhof 3
5802 EZ Venray

T 0900 – 8818    € 0,15 p/m
I www.cohesie.org

Openingstijden:

Alléén voor spoedgevallen 's avonds, 's nachts of het weekend.
Bel altijd eerst ons speciale telefoonnummer:
0900 – 8818 € 0,15 p/m

Houd de volgende gegevens van de patiënt bij de hand als u belt:
Naam van de patiënt  
Volledig adres
Geboortedatum
Telefoonnummer(s)
Burger Service Nummer
Naam zorgverzekering
Polisnummer
Medicijngebruik

Neem bij een bezoek aan de huisartsenpost altijd een geldig legitimatiebewijs met uw Burger Service Nummer mee, én uw verzekeringspas van uw zorgverzekeraar.
Indien u een actuele medicijnlijst bezit, gelieve deze ook mee te nemen.